Tempotrans.be
Italiƫ
Frankrijk
Engeland
Duitsland
Zwitserland
Benelux

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN:
Art.1: Al onze facturen zijn te betalen ter zetel van de b.v.b.a. Tempotrans, en dit binnen de 30 dagen na factuurdatum.
Art. 2: Bij gebreke aan betaling op deze
vervaldag zal het factuurbedrag, of het openstaande saldo ervan, worden verhoogd met de wettelijke verwijlintresten vanaf datum der factuur, zonder dat hiervoor enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
Art. 3: Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het factuurbedrag of het openstaande saldo ervan worden verhoogd met 15%, dit met een minimum van 61,97 euro ten titel van forfaitaire en
onherleidbare schadevergoeding.
Art. 4: Alle betwistingen, waartoe deze factuur aanleiding zou kunnen geven, worden onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het
arrondissement Antwerpen.